Εκκλησιαστικό & Βυζαντινό Μουσείο "Άγιος Μακάριος Νοταράς"

Το Εκκλησιαστικό και Βυζαντινό Μουσείο της Ύδρας στεγάζεται στη Μητρόπολη, "Μοναστήρι" όπως αποκαλείται. Χτίστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα. Στο Μουσείο ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει άμφια, κειμήλια, αφιερώματα και εικόνες κυρίως του 18ουαιώνα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η εικόνα της Παναγίας "Ρόδο Αμάραντο", που τοποθετείται χρονικά γύρω στα 1774.

Ώρες λειτουργίας

  • 1 Απριλίου - 15. Νοεμβρίου: Τρίτη, Κυριακή, 10.00 π.μ. - 5.00 μ.μ.
18040, Ύδρα
2298054071