Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ύδρας

Το ΠΠΙ Ύδρας είναι επανδρωμένο με επιμελητές ιατρούς, ειδικούς Γενικής-Οικογενειακής ιατρικής.Είναι δε άρτια εξοπλισμένο για την αντιμετώπιση όλων των συνήθων τακτικών και επειγόντων περιστατικών της Α’ βάθμιας υγείας.
Τακτικά περιστατικά και συνταγογράφηση εξυπηρετούνται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

18040, Ύδρα
2298052420
2298029720
2298029721