Υδραίικο Πάσχα

Όπως σε όλη την Ελλάδα έτσι και στην Ύδρα το Πάσχα εορτάζεται με ιδιαίτερη κατάνυξη, με ποικίλα έθιμα ανά περιοχή. Τη Μεγάλη Παρασκευή στην Ύδρα,  κατά την περιφορά, ο επιτάφιος  μπαίνει στη θάλασσα και στην συνέχεια έχουμε τη συνάντηση 4 επιταφίων στο κεντρικό λιμάνι. Επίσης την ημέρα του Πάσχα καίνε τον Ιούδα. Την ημέρα του Πάσχα ο  Ιούδας κρεμασμένος παραδίδεται στις φλόγες αφού πρώτα «τιμωρηθεί» από τα όπλα των ντόπιων.